ATEP

maakt erfrechtplanning

eenvoudig, duidelijk en compleet

Adviestool estate planning (ATEP)

verzorgt software die u uitgebreid ondersteunt bij uw advisering over estate planning. Er zijn verschillende modules binnen de software te verkrijgen.

 

Module Adviestool (levens)testament

Onze Module Adviestool (levens)testament is dé tool in Nederland die complexe wetgeving rondom erfrechtplanning eenvoudig, duidelijk en compleet maakt. Deze module maakt het mogelijk voor onder meer belastingadviseurs, estate planners en notarissen om overzichtelijk en stapsgewijs klanten te adviseren over de mogelijkheden van hun testament en levenstestament.
De software helpt uw klant het wettelijk erfrecht en de mogelijke testamentaire clausules beter te begrijpen en ondersteunt u bij de advisering over hun (levens)testamenten.
De adviestool zorgt ervoor dat alle besproken onderwerpen worden vastgelegd en verstrekt automatisch uitgebreide of compacte gespreksverslagen.
De module advies (levens)testament gebruikt u bij het adviseren van uw klant over de inhoud van zijn/haar (levens)testament voor een optimale nalatenschapsplanning.

 

Module Pluspakket

Voor de Module adviestool (levens)testament is een Pluspakket beschikbaar. Hiermee werkt u nog efficiënter.

 

Module Klantenwerving

Naast bovenstaande modules hebben wij nog de Module Klantenwerving, waarmee u uw bestaande klanten kunt informeren over het wettelijk erfrecht en de voordelen van een (levens)testament. Deze module is een aanvulling op de Adviestool, maar kunt u ook op zichzelf staand aanschaffen.

 

Module Rekentool keuze testament

Onze Module Rekentool keuze testament is een calculator die u gebruikt om te berekenen hoeveel erfbelasting er verschuldigd is op basis van de verschillende keuzes in een testament. Deze module kunt u goed gebruiken als ondersteuning bij het opstellen van een aangifte erfbelasting.
Op basis van het testament van de overledene dient de langstlevende mogelijk een aantal keuzes te maken. Gaat de langstlevende rente vergoeden over de vorderingen van de kinderen? Welke rentevergoeding zou fiscaal een voordelige keuze zijn? Hoe groot worden de verkrijgingen van de kinderen? Is het wenselijk om bepaalde goederen direct in (bloot) eigendom te geven van de kinderen?
Met de Module Rekentool keuze testament, brengt u eenvoudig en duidelijk in beeld welke keuzes uw klant heeft en biedt u uw klant uitgebreide en complete ondersteuning bij het maken van de noodzakelijke keuzes vanuit een testament.
De Module Rekentool keuze testament wordt op dit moment ontwikkeld. Wanneer de Rekentool keuze testament beschikbaar is vermelden wij het op deze website.

Wij ontvangen van onze gebruikers vaak de volgende feedback

{

De adviestool is een goede aanvulling bij onze gespreken over (levens)testamenten, vooral de visuele ondersteuning bij testamentaire clausules maakt het voor onze klanten een stuk eenvoudiger. Met het verstrekken van een goed verslag over ons gesprek onderscheid ik mij van mijn collega’s.

Notaris

 

{

Door gebruik te maken van de adviestool helpen wij steeds meer van onze klanten met hun estate planning. Een goede aanvulling op ons bestaande werk. Onze klanten waarderen het zeer dat wij hun proactief benaderen om in de toekomst problemen te voorkomen.

Accountantskantoor

{

De oudere generatie, die hun bestaande woning met veel overwaarde verlaten om een appartement te kopen komen bij ons langs voor een nieuwe hypotheek. Een goed moment om ook het belang van een (levens)testament onder de aandacht te brengen. Met de adviestool brengen wij het niet alleen onder de aandacht maar bieden wij hun gelijk een complete begeleiding.

Hypotheekadviseur

Hierom kiest u voor de Adviestool estate planning

Gebruiksvriendelijk

De software werkt eenvoudig. De tool is gemakkelijk overal bereikbaar. Waar u ook bent u kan met uw klant zijn/haar wensen bespreken. Het invullen van de tool wijst zichzelf. De software denkt mee en zorgt voor uitstekende ondersteuning.

N

Compleet

Alle testamentaire clausules staan in de software tot in detail uitgewerkt. Alle wensen voor het (levens)testament worden automatisch besproken. Alle (veel) voorkomende wensen en mogelijkheden zijn standaard opgenomen in de tool. Het is ook mogelijk om bijzondere of specifieke wensen eenvoudig te verwerken in de tool.

i

Goede verslaglegging

In korte tijd maakt u een goed verslag voor uw klant of uw notaris met wie u samenwerkt. U kunt kiezen voor een uitgebreid of compact verslag. De praktijk wijst uit dat beide verslagen erg gewaardeerd worden door klanten. Er is ook een op maat gemaakt verslag voor de notarieel medewerker. Met dit verslag kunnen de gewenste notariële aktes eenvoudig en gedegen worden opgesteld.

 

Vertrouwd karakter

De tool en de verslagen worden voorzien van uw huisstijlkleur en bedrijfslogo. Ook wordt uw bedrijfsnaam in de URL vermeld. Hierdoor krijgt het in zijn geheel een vertrouwd karakter richting uw klant.