Adviestool (levens)testament pluspakket

Met het pluspakket werkt u nóg efficiënter

Het pluspakket is een aanvulling op de Adviestool (levens)testament

Module: Adviestool (levens)testament Pluspakket

De Adviestool (levens)testament kan worden uitgebreid met een pluspakket. Met het pluspakket kunt u nog efficiënter werken.
Het pluspakket biedt de volgende extra mogelijkheden:

 

Automatisch e-mailprogramma

Hiermee kunt u eenvoudig en snel standaard mails of door u zelf op te stellen mails versturen naar uw klant. Alle door u verstuurde mails worden overzichtelijk en automatisch opgeslagen bij de andere documenten van uw klant.

 

Een klantportaal

Hiermee kunt u eenvoudig en AVG-goedgekeurd documenten uitwisselen met uw klant.
U kunt het gespreksverslag of de notariële akten middels het klantenportaal aanbieden aan uw klant. Maar uw klant kan ook zelf belangrijke stukken aan het dossier toevoegen. Middels het klantportaal kan uw klant bijvoorbeeld een jaarrekening of een stamrechtovereenkomst aan u overhandigen.
U kunt het portaal ook gebruiken om op een gemakkelijke en veilige manier de aangiften inkomstenbelasting aan uw klant te verstrekken.

 

Een notarisportaal

Hiermee kunt u eenvoudig en AVG-goedgekeurd documenten uitwisselen met uw notaris, waarmee u samenwerkt. Bent u zelf notaris? Dan kunt u het portaal gebruiken voor veilige communicatie met uw medewerker.

 

Koppeling automatisch e-mailprogramma, portaal en alle documenten van uw client

Met deze koppeling kunt u een e-mail voorzien van de door u gewenste documenten vanuit het portaal met aangemaakte verslagen of onderbouwende stukken. U kunt ook documenten toevoegen vanuit het notarisportaal en/of klantportaal.
Door deze koppeling kunt u nooit per ongeluk documenten van de ene klant aanbieden aan een andere klant.

 

Automatisch genereren van klant en notarisportaal

Wanneer u aangeeft dat de klant gebruik wenst te maken van uw dienstverlening wordt automatisch het klantportaal van uw klant en/of het notarisportaal aangemaakt. U hoeft hiervoor geen handelingen te verrichten.

 

Overzicht van uw totaal aantal opdrachten en bijbehorende omzet

U heeft een goed en duidelijk overzicht van al uw opdrachten en de daarbij behorende netto omzet exclusief btw. U kunt desgewenst uw omzet per door u gewenste periode in kaart brengen. U hoeft dus niet apart Excel-bestanden voor uzelf bij te houden.

 

Kosten

U kunt de kosten voor de software terugvinden op de pagina tarieven.