Over ons

Wij zijn Remy Rozendaal en Timo Bekink

Timo Bekink Rbc

Timo Bekink

Tijdens onze werkzaamheden als belastingadviseur merkten wij dat wij behoefte aan een goede structuur en praktische ondersteuning bij het adviseren over de mogelijkheden van een (levens)testament.

Bij ieder advies schetsten wij steeds dezelfde afbeeldingen aangepast naar de persoonlijke situatie, maakten wij voor de situatie dat het wettelijk erfrecht van toepassing zou zijn berekeningen van de erfdelen en de te betalen belasting. Hierna brachten wij in kaart welke testamentaire clausules van belang zouden kunnen zijn voor onze klant. Om te beoordelen wat de fiscale gevolgen van een clausule zou zijn en om te bepalen of een clausule wenselijk is, volgden opnieuw berekeningen.

Na het adviesgesprek met onze klanten maakten wij altijd handmatig een verslag van het gesprek ter bevestiging aan de klant. In het verslag namen wij dan ook de punten op die tijdens het gesprek onbesproken waren gebleven.

Dit moest eenvoudiger, efficiënter en professioneler kunnen

Wij hadden behoefte aan goede afbeeldingen over de werking van het wettelijk erfrecht en de te betalen erfbelasting voor ieders persoonlijke situatie. Wij wensten visuele ondersteuning en automatische berekeningen bij testamentaire clausule. Wij wilden een geautomatiseerd en gestructureerd systeem waardoor geen belangrijke zaken in het eerste gesprek onbesproken bleven. En boven alles wilden wij een goede automatische vastlegging van alle wensen van onze klanten en automatische gegenereerde gespreksverslagen. 

Vanuit deze gedachte hebben wij de software van ATEP bedacht en ontwikkeld. Wij gebruiken de software met veel plezier en trots tijdens onze werkzaamheden als belastingadviseur. Onze klanten waarderen de software met alle afbeeldingen enorm en ervaren onze gespreksverslagen als zeer waardevol. Als belastingadvieskantoor zijn wij werkzaam onder de naam Aangifteplan.

mr Remy Rozendaal RB REP

Remy Rozendaal