De Adviestool (levens)testament

maakt het adviseren over een (levens)testament
eenvoudig en begrijpelijk

Biedt ondersteuning tijdens uw adviesgesprek

l

Legt direct alle wensen van uw klant vast

i

Automatisch verslagen van uw adviesgesprek

~

Is vanaf iedere werkplek veilig bereikbaar

Voorzien van uw huisstijlkleur en bedrijfslogo

}

Efficiënter omgaan met uw tijd

Module: Adviestool (levens)testament

De adviestool (levens)testament ondersteunt u bij uw adviesgesprek over de inhoud van de (levens)testamenten van uw klanten.
De adviestool slaat direct alle gegevens en wensen van uw klant op en verstrekt uitgebreide of compacte gespreksverslagen en werkverslagen.

 

Eenvoudig en begrijpelijk voor uw klant

De adviestool maakt de werking van het erfrechtrecht voor uw klant eenvoudig en begrijpelijk. De adviestool laat gewenste verdelingen in diagrammen zien, toont berekeningen en laat direct de fiscale gevolgen zien van een gemaakte keuze. Door middel van afbeeldingen worden de verschillen tussen bepaalde testamentaire clausules uitgelegd.
Met het advies van de Adviestool (levens)testament geeft u, naast een mogelijke besparing op het betalen van erfbelasting, uw klant zekerheid dat de nalatenschap wordt afgewikkeld in overeenstemming met zijn of haar persoonlijke wensen. Met de adviestool overtuigt u uw klant eenvoudiger van het belang van een goed en actueel (levens)testament.

 

Het gespreksverslag als toegevoegde waarde

Door het verstrekken van een gespreksverslag geeft u uw klant de mogelijkheid om alle informatie die u hem of haar gegeven heeft, terug te lezen. Uw klant kan hiermee in alle rust goed beoordelen of alle tijdens het adviesgesprek gemaakte keuzes ook daadwerkelijk gewenst zijn. Het verstrekken van het gespreksverslag geeft uw klant extra zekerheid. Door de extra zekerheid kiest uw klant er sneller voor om zich door u te laten begeleiden bij het opstellen van een (levens)testament.
De module Adviestool (levens)testament kunt u uitbreiden met ons pluspakket en/of de module Klantenwerving. Hiermee werkt u nog efficiënter.

 

Kosten

U kunt de kosten voor de software terugvinden op de pagina tarieven.

Klik hier voor een overzicht van alle ondersteunde functies van ATEP

Ondersteuning in de beroepspraktijk

 • ATEP maakt de persoonlijke situatie van uw klant inzichtelijk door middel van een familiestamboom en een overzicht van het vermogen.
 • ATEP maakt de werking van het wettelijk erfrecht en familierecht voor uw klant direct inzichtelijk door middel van diagrammen en berekeningen.
 • Uw klant ziet in één oogopslag de gevolgen van het wettelijke erfrecht. ATEP laat een duidelijk overzicht zien van de door de erfgenamen te betalen erfbelasting.
 • In ATEP verschijnt een overzicht van mogelijke clausules om van het wettelijk erfrecht af te wijken. Welke clausules getoond worden, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van uw klant.
 • Per testamentaire clausule kunt u de wens van uw klant vastleggen.
 • Bij alle testamentaire keuzes komen direct de gevolgen in beeld.
 • ATEP geeft visuele ondersteuning bij de uitleg over testamentaire clausules.
 • ATEP biedt ondersteuning bij het bespreken van de wensen van uw klant over het levenstestament.
 • Alle gemaakte keuzes over het testament en levenstestament worden direct bewaard en opgeslagen.
 • U kunt van uw adviesgesprek een uitvoerig gespreksverslag genereren en direct verstrekken aan uw klant. In dit verslag worden de werking van het wettelijk erfrecht en alle mogelijke testamentaire clausules uitgelegd. Per clausule wordt aangeven welke voor- en nadelen de clausule heeft en welke wens uw klant hierover heeft uitgesproken. Heeft uw klant liever een compact verslag in plaats van een uitvoerig gespreksverslag? Ook dat is mogelijk met ATEP.
 • ATEP genereert werkverslagen voor de notarieel medewerker waarmee eenvoudig notariële aktes kunnen worden opgesteld.
 • ATEP legt separaat vast over welke onderwerpen de klant nog geen keuze heeft gemaakt. Deze informatie is nuttig voor een (eventueel) vervolggesprek. Uw eigen aantekeningen alsmede onderbouwende stukken van de klant kunt u toevoegen aan het dossier.
 • De tool en de verslagen worden voorzien van uw huisstijlkleur en bedrijfslogo. Ook wordt uw bedrijfsnaam in de URL vermeld. Hierdoor heeft het geheel een vertrouwd karakter.
 • ATEP ondersteunt u tijdens het adviesgesprek met de klant. Maar u kunt de tool ook naast uw bestaande werkprocessen gebruiken om voor uw klant en medewerkers diverse verslagen te genereren.
 • ATEP is op alle locaties met een internetverbinding beschikbaar. U krijgt een persoonlijke inlogomgeving die voldoet aan de AVG-wetgeving.